Elevhandledare/studiehandledare, 2021

« Tillbaka

Nivåer och svarsfördelning

Tips: Genom att klicka på delområdets namn får du fram vilka frågor som ingår i ifrågavarande delområde.

Elevhandledare/studiehandledareAllmän utbildning
Teknologiska färdigheter3.163.12
Rutiner2.542.52
Inställning2.342.42
Undervisningsbruk1.861.68
Kunnande2.032.20

I det nedanstående syns hur stor del av svaren som placerar sig på en viss nivå.

Fördelningen av medeltal för delområden
Elevhandledare/studiehandledareAllmän utbildning
Nivåer
0-1
00
Nivåer
1-2
1313
Nivåer
2-3
8581
Nivåer
3-4
35