Elevhandledare/studiehandledare, 2017

« Tillbaka

Nivåer och svarsfördelning

Tips: Genom att klicka på delområdets namn får du fram vilka frågor som ingår i ifrågavarande delområde.

Elevhandledare/studiehandledareAllmän utbildning
Teknologiska färdigheter3.042.86
Rutiner2.452.43
Inställning2.392.38
Undervisningsbruk1.681.48
Kunnande1.751.94

I det nedanstående syns hur stor del av svaren som placerar sig på en viss nivå.

Fördelningen av medeltal för delområden
Elevhandledare/studiehandledareAllmän utbildning
Nivåer
0-1
00
Nivåer
1-2
2228
Nivåer
2-3
7668
Nivåer
3-4
33