Klasslärare (årkurser 3-4), 2017

« Tillbaka

Nivåer och svarsfördelning

Tips: Genom att klicka på delområdets namn får du fram vilka frågor som ingår i ifrågavarande delområde.

Klasslärare (årkurser 3-4)Allmän utbildning
Teknologiska färdigheter2.812.86
Rutiner2.452.43
Inställning2.472.38
Undervisningsbruk1.531.48
Kunnande2.041.94

I det nedanstående syns hur stor del av svaren som placerar sig på en viss nivå.

Fördelningen av medeltal för delområden
Klasslärare (årkurser 3-4)Allmän utbildning
Nivåer
0-1
00
Nivåer
1-2
2428
Nivåer
2-3
7268
Nivåer
3-4
33