Biträdande rektor, 2017

« Tillbaka

Nivåer och svarsfördelning

Tips: Genom att klicka på delområdets namn får du fram vilka frågor som ingår i ifrågavarande delområde.

Biträdande rektorAllmän utbildning
Teknologiska färdigheter3.342.86
Rutiner2.902.43
Inställning2.632.38
Undervisningsbruk1.831.48
Kunnande1.971.94

I det nedanstående syns hur stor del av svaren som placerar sig på en viss nivå.

Fördelningen av medeltal för delområden
Biträdande rektorAllmän utbildning
Nivåer
0-1
00
Nivåer
1-2
1228
Nivåer
2-3
6468
Nivåer
3-4
243