Klasslärare (årkurser 5-6), 2017

« Tillbaka

Nivåer och svarsfördelning

Tips: Genom att klicka på delområdets namn får du fram vilka frågor som ingår i ifrågavarande delområde.

Klasslärare (årkurser 5-6)Allmän utbildning
Teknologiska färdigheter2.822.86
Rutiner2.442.43
Inställning2.442.38
Undervisningsbruk1.261.48
Kunnande2.001.94

I det nedanstående syns hur stor del av svaren som placerar sig på en viss nivå.

Fördelningen av medeltal för delområden
Klasslärare (årkurser 5-6)Allmän utbildning
Nivåer
0-1
00
Nivåer
1-2
2928
Nivåer
2-3
6968
Nivåer
3-4
23