Speciallärare, 1.1.2018-26.6.2019

« Tillbaka

Nivåer och svarsfördelning

Tips: Genom att klicka på delområdets namn får du fram vilka frågor som ingår i ifrågavarande delområde.

SpeciallärareAllmän utbildning
Teknologiska färdigheter2.862.89
Rutiner2.452.47
Inställning2.372.35
Undervisningsbruk1.481.61
Kunnande1.962.03

I det nedanstående syns hur stor del av svaren som placerar sig på en viss nivå.

Fördelningen av medeltal för delområden
SpeciallärareAllmän utbildning
Nivåer
0-1
00
Nivåer
1-2
2523
Nivåer
2-3
7373
Nivåer
3-4
24