Aineenopettaja, 2019

« Tillbaka

Nivåer och svarsfördelning

Tips: Genom att klicka på delområdets namn får du fram vilka frågor som ingår i ifrågavarande delområde.

AineenopettajaAllmän utbildning
Teknologiska färdigheter2.982.99
Rutiner2.442.48
Inställning2.282.36
Undervisningsbruk1.711.63
Kunnande2.002.08

I det nedanstående syns hur stor del av svaren som placerar sig på en viss nivå.

Fördelningen av medeltal för delområden
AineenopettajaAllmän utbildning
Nivåer
0-1
00
Nivåer
1-2
2220
Nivåer
2-3
7576
Nivåer
3-4
44