Special education teacher, 1.1.2019-16.4.2019

« Tillbaka

Nivåer och svarsfördelning

Tips: Genom att klicka på delområdets namn får du fram vilka frågor som ingår i ifrågavarande delområde.

Special education teacherAllmän utbildning
Teknologiska färdigheter2.962.95
Rutiner2.472.49
Inställning2.372.35
Undervisningsbruk1.481.61
Kunnande2.012.03

I det nedanstående syns hur stor del av svaren som placerar sig på en viss nivå.

Fördelningen av medeltal för delområden
Special education teacherAllmän utbildning
Nivåer
0-1
00
Nivåer
1-2
2021
Nivåer
2-3
7975
Nivåer
3-4
14