Luokanopettaja (1-2 lk), 2012

« Tillbaka

Nivåer och svarsfördelning

Tips: Genom att klicka på delområdets namn får du fram vilka frågor som ingår i ifrågavarande delområde.

Luokanopettaja (1-2 lk)Allmän utbildning
Teknologiska färdigheter2.042.06
Rutiner2.262.26
Inställning2.302.38
Undervisningsbruk1.882.14
Kunnande1.351.54

I det nedanstående syns hur stor del av svaren som placerar sig på en viss nivå.

Fördelningen av medeltal för delområden
Luokanopettaja (1-2 lk)Allmän utbildning
Nivåer
0-1
11
Nivåer
1-2
5444
Nivåer
2-3
4453
Nivåer
3-4
23