Rektorer och föreståndare, 2012

« Tillbaka

Nivåer och svarsfördelning

Tips: Genom att klicka på delområdets namn får du fram vilka frågor som ingår i ifrågavarande delområde.

Rektorer och föreståndareAllmän utbildning
Teknologiska färdigheter2.582.06
Rutiner2.912.26
Inställning2.632.38
Undervisningsbruk2.302.14
Kunnande1.741.54

I det nedanstående syns hur stor del av svaren som placerar sig på en viss nivå.

Fördelningen av medeltal för delområden
Rektorer och föreståndareAllmän utbildning
Nivåer
0-1
01
Nivåer
1-2
1144
Nivåer
2-3
8153
Nivåer
3-4
83