Erityisopettaja tai erityisluokanopettaja, 2020

« Tillbaka

Nivåer och svarsfördelning

Tips: Genom att klicka på delområdets namn får du fram vilka frågor som ingår i ifrågavarande delområde.

Erityisopettaja tai erityisluokanopettajaAllmän utbildning
Teknologiska färdigheter3.013.03
Rutiner2.532.57
Inställning2.422.39
Undervisningsbruk1.511.65
Kunnande2.042.11

I det nedanstående syns hur stor del av svaren som placerar sig på en viss nivå.

Fördelningen av medeltal för delområden
Erityisopettaja tai erityisluokanopettajaAllmän utbildning
Nivåer
0-1
00
Nivåer
1-2
1816
Nivåer
2-3
7878
Nivåer
3-4
45