Klasslärare (årkurser 1-2), 1.1.2012-29.10.2020

« Tillbaka

Nivåer och svarsfördelning

Tips: Genom att klicka på delområdets namn får du fram vilka frågor som ingår i ifrågavarande delområde.

Klasslärare (årkurser 1-2)Allmän utbildning
Teknologiska färdigheter2.692.66
Rutiner2.442.37
Inställning2.392.33
Undervisningsbruk1.831.66
Kunnande2.182.03

I det nedanstående syns hur stor del av svaren som placerar sig på en viss nivå.

Fördelningen av medeltal för delområden
Klasslärare (årkurser 1-2)Allmän utbildning
Nivåer
0-1
00
Nivåer
1-2
2330
Nivåer
2-3
7166
Nivåer
3-4
64