Klasslärare (årkurser 1-2), 1.1.2019-9.11.2019

« Tillbaka

Nivåer och svarsfördelning

Tips: Genom att klicka på delområdets namn får du fram vilka frågor som ingår i ifrågavarande delområde.

Klasslärare (årkurser 1-2)Allmän utbildning
Teknologiska färdigheter2.992.97
Rutiner2.552.50
Inställning2.452.36
Undervisningsbruk1.811.64
Kunnande2.232.08

I det nedanstående syns hur stor del av svaren som placerar sig på en viss nivå.

Fördelningen av medeltal för delområden
Klasslärare (årkurser 1-2)Allmän utbildning
Nivåer
0-1
00
Nivåer
1-2
1520
Nivåer
2-3
7876
Nivåer
3-4
84