Class teacher (1-2 lk), 1.1.2016-19.8.2019

« Tillbaka

Nivåer och svarsfördelning

Tips: Genom att klicka på delområdets namn får du fram vilka frågor som ingår i ifrågavarande delområde.

Class teacher (1-2 lk)Allmän utbildning
Teknologiska färdigheter2.752.79
Rutiner2.432.42
Inställning2.392.35
Undervisningsbruk1.381.58
Kunnande2.042.00

I det nedanstående syns hur stor del av svaren som placerar sig på en viss nivå.

Fördelningen av medeltal för delområden
Class teacher (1-2 lk)Allmän utbildning
Nivåer
0-1
00
Nivåer
1-2
2928
Nivåer
2-3
6869
Nivåer
3-4
23