Luokanopettaja (5-6 lk), 2013

« Tillbaka

Nivåer och svarsfördelning

Tips: Genom att klicka på delområdets namn får du fram vilka frågor som ingår i ifrågavarande delområde.

Luokanopettaja (5-6 lk)Allmän utbildning
Teknologiska färdigheter2.122.11
Rutiner2.242.18
Inställning2.272.25
Undervisningsbruk1.921.83
Kunnande2.262.11

I det nedanstående syns hur stor del av svaren som placerar sig på en viss nivå.

Fördelningen av medeltal för delområden
Luokanopettaja (5-6 lk)Allmän utbildning
Nivåer
0-1
01
Nivåer
1-2
3542
Nivåer
2-3
6154
Nivåer
3-4
33