Erityisopettaja tai erityisluokanopettaja, 1.1.2019-20.9.2020

« Tillbaka

Nivåer och svarsfördelning

Tips: Genom att klicka på delområdets namn får du fram vilka frågor som ingår i ifrågavarande delområde.

Erityisopettaja tai erityisluokanopettajaAllmän utbildning
Teknologiska färdigheter2.962.98
Rutiner2.472.50
Inställning2.372.37
Undervisningsbruk1.501.64
Kunnande2.022.09

I det nedanstående syns hur stor del av svaren som placerar sig på en viss nivå.

Fördelningen av medeltal för delområden
Erityisopettaja tai erityisluokanopettajaAllmän utbildning
Nivåer
0-1
00
Nivåer
1-2
2119
Nivåer
2-3
7776
Nivåer
3-4
34