Maahanmuuttajaopettaja, 1.1.2017-18.6.2019

« Tillbaka

Nivåer och svarsfördelning

Tips: Genom att klicka på delområdets namn får du fram vilka frågor som ingår i ifrågavarande delområde.

MaahanmuuttajaopettajaAllmän utbildning
Teknologiska färdigheter2.832.88
Rutiner2.352.46
Inställning2.422.37
Undervisningsbruk1.441.56
Kunnande1.891.99

I det nedanstående syns hur stor del av svaren som placerar sig på en viss nivå.

Fördelningen av medeltal för delområden
MaahanmuuttajaopettajaAllmän utbildning
Nivåer
0-1
00
Nivåer
1-2
3325
Nivåer
2-3
6571
Nivåer
3-4
23