Class teacher (1-2 lk), 2013

« Tillbaka

Nivåer och svarsfördelning: IKT-kunnande

Tips: Genom att klicka på delområdets namn får du fram vilka frågor som ingår i ifrågavarande delområde.

Class teacher (1-2 lk)Allmän utbildning
Elektroniska innehåll och inlärningsmiljöer1.701.86
Elektronisk kommunikation2.102.32
Informationssäkerhet och datasekretess3.143.19
Informationssökning och informationshantering2.632.83
Färdigheter i informationssamhälle och mediefostran2.632.74
Basfärdigheter i informationsteknik1.411.78
Presentationsteknik i undervisningsbruk2.722.81
Undervisning med hjälp av video0.520.79
Mobilutrustning1.321.69
Ljud, video och bild1.231.50
Programmering0.000.00

I det nedanstående syns hur stor del av svaren som placerar sig på en viss nivå.

Fördelningen av medeltal för delområden
Class teacher (1-2 lk)Allmän utbildning
Nivåer
0-1
76
Nivåer
1-2
5240
Nivåer
2-3
3643
Nivåer
3-4
411