Klasslärare (årkurser 1-2), 1.1.2012-25.11.2020

« Tillbaka

Nivåer och svarsfördelning: IKT-kunnande

Tips: Genom att klicka på delområdets namn får du fram vilka frågor som ingår i ifrågavarande delområde.

Klasslärare (årkurser 1-2)Allmän utbildning
Elektroniska innehåll och inlärningsmiljöer2.792.70
Elektronisk kommunikation2.352.28
Informationssäkerhet och datasekretess3.042.92
Informationssökning och informationshantering2.582.48
Färdigheter i informationssamhälle och mediefostran2.442.33
Basfärdigheter i informationsteknik1.971.78
Presentationsteknik i undervisningsbruk3.062.90
Undervisning med hjälp av video0.980.97
Mobilutrustning2.221.99
Ljud, video och bild1.981.62
Programmering1.400.82

I det nedanstående syns hur stor del av svaren som placerar sig på en viss nivå.

Fördelningen av medeltal för delområden
Klasslärare (årkurser 1-2)Allmän utbildning
Nivåer
0-1
1113
Nivåer
1-2
4556
Nivåer
2-3
1614
Nivåer
3-4
2817