Klasslärare (årkurser 1-2), 2012

« Tillbaka

Nivåer och svarsfördelning: IKT-kunnande

Tips: Genom att klicka på delområdets namn får du fram vilka frågor som ingår i ifrågavarande delområde.

Klasslärare (årkurser 1-2)Allmän utbildning
Elektroniska innehåll och inlärningsmiljöer0.470.55
Elektronisk kommunikation0.000.00
Informationssäkerhet och datasekretess0.000.00
Informationssökning och informationshantering0.000.00
Färdigheter i informationssamhälle och mediefostran0.000.00
Basfärdigheter i informationsteknik0.000.00
Presentationsteknik i undervisningsbruk0.000.00
Undervisning med hjälp av video0.000.00
Mobilutrustning0.000.00
Ljud, video och bild0.000.00
Programmering0.000.00

I det nedanstående syns hur stor del av svaren som placerar sig på en viss nivå.

Fördelningen av medeltal för delområden
Klasslärare (årkurser 1-2)Allmän utbildning
Nivåer
0-1
8683
Nivåer
1-2
57
Nivåer
2-3
77
Nivåer
3-4
23