Klasslärare (årkurser 1-2), 1.1.2012-8.12.2019

« Tillbaka

Nivåer och svarsfördelning: IKT-kunnande

Tips: Genom att klicka på delområdets namn får du fram vilka frågor som ingår i ifrågavarande delområde.

Klasslärare (årkurser 1-2)Allmän utbildning
Elektroniska innehåll och inlärningsmiljöer2.762.67
Elektronisk kommunikation2.352.28
Informationssäkerhet och datasekretess3.042.92
Informationssökning och informationshantering2.582.48
Färdigheter i informationssamhälle och mediefostran2.442.33
Basfärdigheter i informationsteknik1.971.79
Presentationsteknik i undervisningsbruk3.062.90
Undervisning med hjälp av video0.980.98
Mobilutrustning2.222.00
Ljud, video och bild1.991.62
Programmering1.410.81

I det nedanstående syns hur stor del av svaren som placerar sig på en viss nivå.

Fördelningen av medeltal för delområden
Klasslärare (årkurser 1-2)Allmän utbildning
Nivåer
0-1
1014
Nivåer
1-2
4455
Nivåer
2-3
1715
Nivåer
3-4
2817