Ammatillisen oppilaitoksen opettaja, 1.1.2018-11.1.2019

« Tillbaka

Nivåer och svarsfördelning per år

Tips: Genom att klicka på delområdets namn får du fram vilka frågor som ingår i ifrågavarande delområde.

1.1.2018-11.1.2019År 2020 År 2019 År 2018 År 2017 År 2016 År 2015 År 2014 År 2013 År 2012
Teknologiska färdigheter2.702.990.002.702.802.232.132.402.330.00
Rutiner2.012.080.002.012.131.981.871.972.020.00
Inställning2.142.250.002.142.402.502.382.572.520.00
Undervisningsbruk1.681.660.001.681.851.851.712.202.060.00
Kunnande1.941.910.001.941.992.312.062.442.340.00

I det nedanstående syns hur stor del av svaren som placerar sig på en viss nivå.

Fördelningen av medeltal för delområden
1.1.2018-11.1.2019År 2020 År 2019 År 2018 År 2017 År 2016 År 2015 År 2014 År 2013 År 2012
Nivåer
0-1
60621200
Nivåer
1-2
3732372339452732
Nivåer
2-3
5264527054516160
Nivåer
3-4
545462118