Speciallärare, 1.1.2018-26.6.2019

« Tillbaka

Nivåer och svarsfördelning per år

Tips: Genom att klicka på delområdets namn får du fram vilka frågor som ingår i ifrågavarande delområde.

1.1.2018-26.6.2019År 2020 År 2019 År 2018 År 2017 År 2016 År 2015 År 2014 År 2013 År 2012
Teknologiska färdigheter2.862.982.972.812.832.182.252.251.941.90
Rutiner2.452.542.452.462.412.132.112.232.092.20
Inställning2.372.412.362.382.412.322.312.402.382.51
Undervisningsbruk1.481.491.511.471.371.641.661.911.792.04
Kunnande1.962.042.011.951.892.011.962.171.991.48

I det nedanstående syns hur stor del av svaren som placerar sig på en viss nivå.

Fördelningen av medeltal för delområden
1.1.2018-26.6.2019År 2020 År 2019 År 2018 År 2017 År 2016 År 2015 År 2014 År 2013 År 2012
Nivåer
0-1
0000011001
Nivåer
1-2
25192127304644324845
Nivåer
2-3
73777771685152635053
Nivåer
3-4
2422223422