Teacher, 1.1.2018-13.1.2019

« Tillbaka

Nivåer och svarsfördelning per år

Tips: Genom att klicka på delområdets namn får du fram vilka frågor som ingår i ifrågavarande delområde.

1.1.2018-13.1.2019År 2021 År 2020 År 2019 År 2018 År 2017 År 2016 År 2015 År 2014 År 2013 År 2012
Teknologiska färdigheter2.863.093.042.982.862.872.212.302.372.192.07
Rutiner2.422.632.552.442.422.382.142.202.252.162.20
Inställning2.272.342.302.282.272.282.182.112.252.182.32
Undervisningsbruk1.671.761.731.711.671.521.661.682.021.872.23
Kunnande1.952.122.042.001.941.852.162.162.342.151.60

I det nedanstående syns hur stor del av svaren som placerar sig på en viss nivå.

Fördelningen av medeltal för delområden
1.1.2018-13.1.2019År 2021 År 2020 År 2019 År 2018 År 2017 År 2016 År 2015 År 2014 År 2013 År 2012
Nivåer
0-1
00000011011
Nivåer
1-2
2610182226324442314143
Nivåer
2-3
7186787571655254635553
Nivåer
3-4
34543233633