Luokanopettaja (1-2 lk), 1.1.2019-18.6.2019

« Tillbaka

Nivåer och svarsfördelning per år

Tips: Genom att klicka på delområdets namn får du fram vilka frågor som ingår i ifrågavarande delområde.

1.1.2019-18.6.2019År 2020 År 2019 År 2018 År 2017 År 2016 År 2015 År 2014 År 2013 År 2012
Teknologiska färdigheter2.922.922.952.852.822.162.272.231.972.04
Rutiner2.492.552.502.492.442.202.182.172.122.26
Inställning2.412.422.412.422.442.242.222.302.222.30
Undervisningsbruk1.421.361.391.381.261.611.561.841.661.88
Kunnande2.152.172.162.082.001.961.942.141.901.35

I det nedanstående syns hur stor del av svaren som placerar sig på en viss nivå.

Fördelningen av medeltal för delområden
1.1.2019-18.6.2019År 2020 År 2019 År 2018 År 2017 År 2016 År 2015 År 2014 År 2013 År 2012
Nivåer
0-1
0000021001
Nivåer
1-2
21182125294746395354
Nivåer
2-3
75807572694949574644
Nivåer
3-4
3233233412