Elevhandledare/studiehandledare, 1.1.2014-18.10.2019

« Tillbaka

Nivåer och svarsfördelning per år

Tips: Genom att klicka på delområdets namn får du fram vilka frågor som ingår i ifrågavarande delområde.

1.1.2014-18.10.2019År 2020 År 2019 År 2018 År 2017 År 2016 År 2015 År 2014 År 2013 År 2012
Teknologiska färdigheter2.773.153.142.983.042.152.332.362.231.95
Rutiner2.352.622.442.472.452.122.172.172.192.18
Inställning2.422.352.422.342.392.622.542.592.582.72
Undervisningsbruk1.811.721.841.811.681.811.772.132.082.31
Kunnande1.901.851.851.791.752.132.092.212.111.50

I det nedanstående syns hur stor del av svaren som placerar sig på en viss nivå.

Fördelningen av medeltal för delområden
1.1.2014-18.10.2019År 2020 År 2019 År 2018 År 2017 År 2016 År 2015 År 2014 År 2013 År 2012
Nivåer
0-1
0000002000
Nivåer
1-2
26201529223529242729
Nivåer
2-3
71768369766368717069
Nivåer
3-4
3422321532