Class teacher (1-2 lk), 2013

« Tillbaka

Nivåer och svarsfördelning per år

Tips: Genom att klicka på delområdets namn får du fram vilka frågor som ingår i ifrågavarande delområde.

År 2013 År 2012
Teknologiska färdigheter1.972.04
Rutiner2.122.26
Inställning2.222.30
Undervisningsbruk1.661.88
Kunnande1.901.35

I det nedanstående syns hur stor del av svaren som placerar sig på en viss nivå.

Fördelningen av medeltal för delområden
År 2013 År 2012
Nivåer
0-1
01
Nivåer
1-2
5354
Nivåer
2-3
4644
Nivåer
3-4
12