Lärare för invandrare, 2017

« Tillbaka

Nivåer och svarsfördelning per år

Tips: Genom att klicka på delområdets namn får du fram vilka frågor som ingår i ifrågavarande delområde.

År 2017 År 2016 År 2015 År 2014 År 2013 År 2012
Teknologiska färdigheter2.862.202.322.261.970.00
Rutiner2.322.072.022.362.030.00
Inställning2.462.462.472.462.650.00
Undervisningsbruk1.331.731.781.961.840.00
Kunnande1.811.972.022.322.250.00

I det nedanstående syns hur stor del av svaren som placerar sig på en viss nivå.

Fördelningen av medeltal för delområden
År 2017 År 2016 År 2015 År 2014 År 2013 År 2012
Nivåer
0-1
00000
Nivåer
1-2
3841422524
Nivåer
2-3
6059587276
Nivåer
3-4
20030