Klasslärare (årkurser 1-2), 1.1.2017-3.6.2023

« Tillbaka

Nivåer och svarsfördelning per år

Tips: Genom att klicka på delområdets namn får du fram vilka frågor som ingår i ifrågavarande delområde.

1.1.2017-3.6.2023År 2023 År 2022 År 2021 År 2020 År 2019 År 2018 År 2017 År 2016 År 2015 År 2014 År 2013 År 2012
Teknologiska färdigheter2.963.073.213.143.073.022.852.852.262.372.322.122.07
Rutiner2.532.692.642.592.612.542.532.502.322.372.342.242.41
Inställning2.462.462.482.552.502.452.442.472.242.242.302.272.41
Undervisningsbruk1.812.091.991.901.821.831.801.701.871.822.091.922.26
Kunnande2.202.562.402.392.262.242.152.082.342.312.422.261.58

I det nedanstående syns hur stor del av svaren som placerar sig på en viss nivå.

Fördelningen av medeltal för delområden
1.1.2017-3.6.2023År 2023 År 2022 År 2021 År 2020 År 2019 År 2018 År 2017 År 2016 År 2015 År 2014 År 2013 År 2012
Nivåer
0-1
0000000001101
Nivåer
1-2
16768131418223334273538
Nivåer
2-3
77798281777876736058646158
Nivåer
3-4
71512101086577833