Lärare för invandrare, 1.1.2018-13.1.2019

« Tillbaka

Nivåer och svarsfördelning per år

Tips: Genom att klicka på delområdets namn får du fram vilka frågor som ingår i ifrågavarande delområde.

1.1.2018-13.1.2019År 2020 År 2019 År 2018 År 2017 År 2016 År 2015 År 2014 År 2013 År 2012
Teknologiska färdigheter2.763.193.032.762.862.202.322.261.970.00
Rutiner2.352.562.372.352.322.072.022.362.030.00
Inställning2.372.422.422.372.462.462.472.462.650.00
Undervisningsbruk1.461.411.461.461.331.731.781.961.840.00
Kunnande1.952.021.941.951.811.972.022.322.250.00

I det nedanstående syns hur stor del av svaren som placerar sig på en viss nivå.

Fördelningen av medeltal för delområden
1.1.2018-13.1.2019År 2020 År 2019 År 2018 År 2017 År 2016 År 2015 År 2014 År 2013 År 2012
Nivåer
0-1
000000000
Nivåer
1-2
281425283841422524
Nivåer
2-3
708674706059587276
Nivåer
3-4
101120030