Elevhandledare/studiehandledare, 2014

« Tillbaka

Nivåer och svarsfördelning per år

Tips: Genom att klicka på delområdets namn får du fram vilka frågor som ingår i ifrågavarande delområde.

År 2014 År 2013 År 2012
Teknologiska färdigheter2.362.231.95
Rutiner2.172.192.18
Inställning2.592.582.72
Undervisningsbruk2.132.082.31
Kunnande2.212.111.50

I det nedanstående syns hur stor del av svaren som placerar sig på en viss nivå.

Fördelningen av medeltal för delområden
År 2014 År 2013 År 2012
Nivåer
0-1
000
Nivåer
1-2
242729
Nivåer
2-3
717069
Nivåer
3-4
532