Klasslärare (årkurser 1-2), 1.1.2019-9.11.2019

« Tillbaka

Nivåer och svarsfördelning per år

Tips: Genom att klicka på delområdets namn får du fram vilka frågor som ingår i ifrågavarande delområde.

1.1.2019-9.11.2019År 2020 År 2019 År 2018 År 2017 År 2016 År 2015 År 2014 År 2013 År 2012
Teknologiska färdigheter2.993.023.022.852.852.262.372.322.122.07
Rutiner2.552.622.542.532.502.322.372.342.242.41
Inställning2.452.522.452.442.472.242.242.302.272.41
Undervisningsbruk1.811.831.831.801.701.871.822.091.922.26
Kunnande2.232.292.242.152.082.342.312.422.261.58

I det nedanstående syns hur stor del av svaren som placerar sig på en viss nivå.

Fördelningen av medeltal för delområden
1.1.2019-9.11.2019År 2020 År 2019 År 2018 År 2017 År 2016 År 2015 År 2014 År 2013 År 2012
Nivåer
0-1
0000001101
Nivåer
1-2
15141418223334273538
Nivåer
2-3
78757876736058646158
Nivåer
3-4
81186577833