Lärare för invandrare, 2017

« Tillbaka

Teknologiska färdigheter

I det nedanstående ser du vilka frågor som ingår i ett delområde Teknologiska färdigheter.

Tips: Genom att klicka på frågan får du fram en enskild frågas fördelning och svarsalternativen.

Positiv svara
Lärare för invandrareAllmän utbildning
Utrustningen och programvaran jag har fungerar bra som helhet.
63 %
65 %
Elever och besökare kan logga in på skolans trådlösa nätverk med sina egna enheter.
77 %
84 %
Arbetsgivaren har gett mig den IKT-utrustning jag behöver.
82 %
81 %
Skolan har en tillräckligt snabb och fungerande internetförbindelse.
81 %
66 %
Fördelningen av Teknologiska färdigheter i delområdet
Lärare för invandrareAllmän utbildning
Taso
0-1
12
Taso
1-2
1413
Taso
2-3
4640
Taso
3-4
4044