Klasslärare (årkurser 1-2), 1.1.2018-13.1.2019

« Tillbaka

Teknologiska färdigheter

I det nedanstående ser du vilka frågor som ingår i ett delområde Teknologiska färdigheter.

Tips: Genom att klicka på frågan får du fram en enskild frågas fördelning och svarsalternativen.

Positiv svara
Klasslärare (årkurser 1-2)Allmän utbildning
Utrustningen och programvaran jag har fungerar bra som helhet.
65 %
67 %
Har din skola ett trådlöst nät som elever och besökare kan använda även med egna apparater?
84 %
83 %
Arbetsgivaren har gett mig den IKT-utrustning jag behöver.
82 %
82 %
Skolan har en tillräckligt snabb och fungerande internetförbindelse.
63 %
66 %
Fördelningen av Teknologiska färdigheter i delområdet
Klasslärare (årkurser 1-2)Allmän utbildning
Taso
0-1
22
Taso
1-2
1514
Taso
2-3
3838
Taso
3-4
4545