Class teacher (1-2 lk), 2013

« Tillbaka

Teknologiska färdigheter

I det nedanstående ser du vilka frågor som ingår i ett delområde Teknologiska färdigheter.

Tips: Genom att klicka på frågan får du fram en enskild frågas fördelning och svarsalternativen.

Positiv svara
Class teacher (1-2 lk)Allmän utbildning
Utrustningen och programvaran jag har fungerar bra som helhet.
67 %
61 %
På mina lektioner används en tillräckligt snabb och stabil internetförbindelse.
73 %
71 %
Används trådlöst nät vid din skola?
54 %
63 %
Använder din skola ett trådlöst nät som fungerar i skolans alla rum?
20 %
26 %
Har din skola ett trådlöst nät som elever och besökare kan använda även med egna apparater?
15 %
29 %
Min skolas webbsidor är up-to-date.
66 %
63 %
Arbetsgivaren har gett mig den IKT-utrustning jag behöver.
69 %
66 %
Min skola har ett koncentrerat tekniskt stöd (t. ex. helpdesk).
59 %
66 %
Jag utnyttjar elevernas eget kunnande vid lösandet av datatekniska problem.
48 %
68 %
En gång per vecka eller mer
Class teacher (1-2 lk)Allmän utbildning
På mina lektioner använder elever presentationstekniken i klassen såsom interaktiva skrivtavlor eller dokumentkamera.
45 %
37 %
Fördelningen av Teknologiska färdigheter i delområdet
Class teacher (1-2 lk)Allmän utbildning
Taso
0-1
55
Taso
1-2
5142
Taso
2-3
4045
Taso
3-4
49