Klasslärare (årkurser 1-2), 1.1.2012-29.10.2020

« Tillbaka

Teknologiska färdigheter

I det nedanstående ser du vilka frågor som ingår i ett delområde Teknologiska färdigheter.

Tips: Genom att klicka på frågan får du fram en enskild frågas fördelning och svarsalternativen.

Positiv svara
Klasslärare (årkurser 1-2)Allmän utbildning
Utrustningen och programvaran jag har fungerar bra som helhet.
63 %
65 %
På mina lektioner används en tillräckligt snabb och stabil internetförbindelse.
65 %
67 %
Används trådlöst nät vid din skola?
66 %
68 %
Använder din skola ett trådlöst nät som fungerar i skolans alla rum?
28 %
30 %
Har din skola ett trådlöst nät som elever och besökare kan använda även med egna apparater?
74 %
73 %
Min skolas webbsidor är up-to-date.
65 %
62 %
Arbetsgivaren har gett mig den IKT-utrustning jag behöver.
77 %
75 %
Min skola har ett koncentrerat tekniskt stöd (t. ex. helpdesk).
68 %
63 %
Jag utnyttjar elevernas eget kunnande vid lösandet av datatekniska problem.
77 %
72 %
Min skola har en tillräckligt snabb och stabil trådlöst nätverk.
55 %
51 %
Skolan har en tillräckligt snabb och fungerande internetförbindelse.
68 %
69 %
En gång per vecka eller mer
Klasslärare (årkurser 1-2)Allmän utbildning
På mina lektioner använder elever presentationstekniken i klassen såsom interaktiva skrivtavlor eller dokumentkamera.
45 %
34 %
Fördelningen av Teknologiska färdigheter i delområdet
Klasslärare (årkurser 1-2)Allmän utbildning
Taso
0-1
33
Taso
1-2
1921
Taso
2-3
4241
Taso
3-4
3635