Ammatillisen oppilaitoksen opettaja, 1.1.2018-11.1.2019

« Tillbaka

Teknologiska färdigheter

I det nedanstående ser du vilka frågor som ingår i ett delområde Teknologiska färdigheter.

Tips: Genom att klicka på frågan får du fram en enskild frågas fördelning och svarsalternativen.

Positiv svara
1.1.2018-11.1.2019År 2020 År 2019 År 2018 År 2017 År 2016 År 2015 År 2014 År 2013 År 2012
Utrustningen och programvaran jag har fungerar bra som helhet.
63 %
68 %
100 %
63 %
55 %
44 %
47 %
56 %
60 %
25 %
På mina lektioner används en tillräckligt snabb och stabil internetförbindelse.
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
54 %
52 %
67 %
76 %
67 %
Används trådlöst nät vid din skola?
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
87 %
78 %
75 %
Använder din skola ett trådlöst nät som fungerar i skolans alla rum?
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
33 %
30 %
50 %
Har din skola ett trådlöst nät som elever och besökare kan använda även med egna apparater?
75 %
87 %
100 %
75 %
91 %
86 %
71 %
61 %
44 %
75 %
Min skolas webbsidor är up-to-date.
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
59 %
58 %
75 %
Arbetsgivaren har gett mig den IKT-utrustning jag behöver.
81 %
80 %
100 %
81 %
81 %
53 %
63 %
55 %
62 %
25 %
Min skola har ett koncentrerat tekniskt stöd (t. ex. helpdesk).
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
92 %
90 %
0 %
Jag utnyttjar elevernas eget kunnande vid lösandet av datatekniska problem.
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
77 %
72 %
79 %
77 %
0 %
Min läroanstalt har ett koncentrerat tekniskt stöd (t. ex. helpdesk).
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Jag har en tillräckligt snabbt och stabil internetförbindelse när jag undervisar.
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Används trådlöst nät vid din läroanstalt?
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Använder din läroanstalt ett trådlöst nät som fungerar i läroanstaltens alla rum?
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Använder din läroanstalt ett trådlöst nät som elever och besökare kan använda även med sin egen utrustning?
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Min skola har en tillräckligt snabb och stabil trådlöst nätverk.
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
53 %
43 %
0 %
0 %
0 %
Min läroanstalt har en tillräckligt snabb och stabil trådlöst nätverk.
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Skolan har en tillräckligt snabb och fungerande internetförbindelse.
57 %
75 %
100 %
57 %
53 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
En gång per vecka eller mer
1.1.2018-11.1.2019År 2020 År 2019 År 2018 År 2017 År 2016 År 2015 År 2014 År 2013 År 2012
På mina lektioner använder elever presentationstekniken i klassen såsom interaktiva skrivtavlor eller dokumentkamera.
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
4.6 %
14 %
20 %
13 %
0 %
Fördelningen av Teknologiska färdigheter i delområdet
1.1.2018-11.1.2019År 2020 År 2019 År 2018 År 2017 År 2016 År 2015 År 2014 År 2013 År 2012
Taso
0-1
53507622
Taso
1-2
167162132392931
Taso
2-3
4234423846495153
Taso
3-4
385738401551814