Maahanmuuttajaopettaja, 1.1.2017-18.6.2019

« Tillbaka

Teknologiska färdigheter

I det nedanstående ser du vilka frågor som ingår i ett delområde Teknologiska färdigheter.

Tips: Genom att klicka på frågan får du fram en enskild frågas fördelning och svarsalternativen.

Positiv svara
1.1.2017-18.6.2019År 2020 År 2019 År 2018 År 2017 År 2016 År 2015 År 2014 År 2013 År 2012
Utrustningen och programvaran jag har fungerar bra som helhet.
64 %
82 %
70 %
64 %
63 %
54 %
50 %
48 %
44 %
100 %
På mina lektioner används en tillräckligt snabb och stabil internetförbindelse.
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
82 %
58 %
77 %
72 %
100 %
Används trådlöst nät vid din skola?
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
87 %
44 %
0 %
Använder din skola ett trådlöst nät som fungerar i skolans alla rum?
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
19 %
11 %
0 %
Har din skola ett trådlöst nät som elever och besökare kan använda även med egna apparater?
74 %
79 %
83 %
71 %
77 %
56 %
83 %
39 %
5.6 %
0 %
Min skolas webbsidor är up-to-date.
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
74 %
64 %
100 %
Arbetsgivaren har gett mig den IKT-utrustning jag behöver.
84 %
93 %
88 %
86 %
82 %
69 %
71 %
68 %
69 %
100 %
Min skola har ett koncentrerat tekniskt stöd (t. ex. helpdesk).
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
68 %
77 %
0 %
Jag utnyttjar elevernas eget kunnande vid lösandet av datatekniska problem.
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
62 %
71 %
61 %
69 %
0 %
Min läroanstalt har ett koncentrerat tekniskt stöd (t. ex. helpdesk).
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Jag har en tillräckligt snabbt och stabil internetförbindelse när jag undervisar.
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Används trådlöst nät vid din läroanstalt?
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Använder din läroanstalt ett trådlöst nät som fungerar i läroanstaltens alla rum?
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Använder din läroanstalt ett trådlöst nät som elever och besökare kan använda även med sin egen utrustning?
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Min skola har en tillräckligt snabb och stabil trådlöst nätverk.
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
46 %
42 %
0 %
0 %
0 %
Min läroanstalt har en tillräckligt snabb och stabil trådlöst nätverk.
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Skolan har en tillräckligt snabb och fungerande internetförbindelse.
76 %
82 %
83 %
70 %
81 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
En gång per vecka eller mer
1.1.2017-18.6.2019År 2020 År 2019 År 2018 År 2017 År 2016 År 2015 År 2014 År 2013 År 2012
På mina lektioner använder elever presentationstekniken i klassen såsom interaktiva skrivtavlor eller dokumentkamera.
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
44 %
42 %
55 %
49 %
0 %
Fördelningen av Teknologiska färdigheter i delområdet
1.1.2017-18.6.2019År 2020 År 2019 År 2018 År 2017 År 2016 År 2015 År 2014 År 2013 År 2012
Taso
0-1
201110830
Taso
1-2
16116221441212958
Taso
2-3
402538294654636539
Taso
3-4
43645448405833