Speciallärare, 1.1.2018-26.6.2019

« Tillbaka

Teknologiska färdigheter

I det nedanstående ser du vilka frågor som ingår i ett delområde Teknologiska färdigheter.

Tips: Genom att klicka på frågan får du fram en enskild frågas fördelning och svarsalternativen.

Positiv svara
1.1.2018-26.6.2019År 2020 År 2019 År 2018 År 2017 År 2016 År 2015 År 2014 År 2013 År 2012
Utrustningen och programvaran jag har fungerar bra som helhet.
68 %
75 %
73 %
64 %
65 %
48 %
47 %
56 %
53 %
55 %
På mina lektioner används en tillräckligt snabb och stabil internetförbindelse.
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
66 %
67 %
65 %
69 %
68 %
Används trådlöst nät vid din skola?
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
80 %
54 %
56 %
Använder din skola ett trådlöst nät som fungerar i skolans alla rum?
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
38 %
19 %
15 %
Har din skola ett trådlöst nät som elever och besökare kan använda även med egna apparater?
80 %
76 %
82 %
79 %
82 %
72 %
76 %
46 %
16 %
14 %
Min skolas webbsidor är up-to-date.
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
59 %
58 %
64 %
Arbetsgivaren har gett mig den IKT-utrustning jag behöver.
82 %
85 %
85 %
80 %
80 %
54 %
55 %
63 %
55 %
52 %
Min skola har ett koncentrerat tekniskt stöd (t. ex. helpdesk).
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
71 %
68 %
0 %
Jag utnyttjar elevernas eget kunnande vid lösandet av datatekniska problem.
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
69 %
70 %
64 %
59 %
0 %
Min läroanstalt har ett koncentrerat tekniskt stöd (t. ex. helpdesk).
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Jag har en tillräckligt snabbt och stabil internetförbindelse när jag undervisar.
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Används trådlöst nät vid din läroanstalt?
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Använder din läroanstalt ett trådlöst nät som fungerar i läroanstaltens alla rum?
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Använder din läroanstalt ett trådlöst nät som elever och besökare kan använda även med sin egen utrustning?
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Min skola har en tillräckligt snabb och stabil trådlöst nätverk.
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
51 %
50 %
0 %
0 %
0 %
Min läroanstalt har en tillräckligt snabb och stabil trådlöst nätverk.
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Skolan har en tillräckligt snabb och fungerande internetförbindelse.
68 %
75 %
71 %
66 %
66 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
En gång per vecka eller mer
1.1.2018-26.6.2019År 2020 År 2019 År 2018 År 2017 År 2016 År 2015 År 2014 År 2013 År 2012
På mina lektioner använder elever presentationstekniken i klassen såsom interaktiva skrivtavlor eller dokumentkamera.
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
37 %
33 %
41 %
39 %
0 %
Fördelningen av Teknologiska färdigheter i delområdet
1.1.2018-26.6.2019År 2020 År 2019 År 2018 År 2017 År 2016 År 2015 År 2014 År 2013 År 2012
Taso
0-1
31133644815
Taso
1-2
13141115143432334845
Taso
2-3
38303739415354503933
Taso
3-4
46545143437101357