Ammatillisen oppilaitoksen opettaja, 1.1.2018-11.1.2019

« Tillbaka

Rutiner

I det nedanstående ser du vilka frågor som ingår i ett delområde Rutiner.

Tips: Genom att klicka på frågan får du fram en enskild frågas fördelning och svarsalternativen.

* = Frågan har omvänd inverkan på nivån.

Positiv svara
Ammatillisen oppilaitoksen opettajaEn yrkesskola
Jag får tillräckligt och tillräckligt snabbt tekniskt stöd för användandet av IKT i min skola.
41 %
41 %
Arbetsgemenskapen har en positiv inställning till försök med nya saker i undervisningen.
48 %
49 %
Jag har möjlighet att påverka min skolas IKT-anskaffningar.
18 %
18 %
Min skola har gemensamt överenskomna mål om användningen av IKT i undervisningen.
18 %
18 %
I min skola är det lätt att börja utveckla nya arbetsmetoder.
34 %
32 %
I utvecklingssamtalen tas IKT-kompetensen upp.
28 %
26 %
Jag känner innehållet i planen som styr IKT-utvecklingsarbetet i min skola.
17 %
16 %
IKT-kompletteringsutbildningen jag deltagit i har vanligtvis varit på arbetstid.
54 %
50 %
IKT-kompletteringsutbildningen jag deltagit i har vanligtvis skett på arbetsgivarens bekostnad.
67 %
67 %
IKT-kompletteringsutbildningen jag deltagit i har varit nyttig.
59 %
61 %
I min skola finns det andra lärare som erbjuder kollegial IKT-handledning.
41 %
41 %
Jag upplever att jag inte får stöd i utvecklingen av IKT för undervisningsändamål. *
37 %
33 %
I min skola finns en pedagogisk stödperson som hjälper med användningen av IKT i undervisningen.
31 %
32 %
Vi delar tips och stöder varandra när det gäller användningen av IKT i undervisningen.
42 %
45 %
Användning av IKT-apparater (t.ex. datorer och pekdatorer) förutsätter att man bokar tid. *
39 %
42 %
Jag delar digitala läromedel jag producerat till andra lärare.
47 %
47 %
Fördelningen av Rutiner i delområdet
Ammatillisen oppilaitoksen opettajaEn yrkesskola
Taso
0-1
97
Taso
1-2
4346
Taso
2-3
4644
Taso
3-4
33