Class teacher (1-2 lk), 2013

« Tillbaka

Rutiner

I det nedanstående ser du vilka frågor som ingår i ett delområde Rutiner.

Tips: Genom att klicka på frågan får du fram en enskild frågas fördelning och svarsalternativen.

* = Frågan har omvänd inverkan på nivån.

Positiv svara
Class teacher (1-2 lk)Allmän utbildning
Jag får tillräckligt och tillräckligt snabbt tekniskt stöd för användandet av IKT i min skola.
63 %
64 %
Jag får stöd och tips av andra lärare för användandet av IKT i min undervisning.
69 %
63 %
Min skola informerar aktivt om utbildningsmöjligheter inom IKT.
55 %
63 %
Arbetsgemenskapen har en positiv inställning till försök med nya saker i undervisningen.
81 %
77 %
Elever ger mig nya idéer för användandet av IKT i undervisningen.
32 %
39 %
Jag upplever att jag är ensam i utvecklandet av IKT för undervisningsbruk. *
19 %
22 %
Jag har möjlighet att påverka min skolas IKT-anskaffningar.
32 %
39 %
Jag deltar aktivt i min skolas IKT-anskaffningar.
12 %
20 %
Min skola har gemensamt överenskomna mål om användningen av IKT i undervisningen.
42 %
43 %
I min skola är det lätt att börja utveckla nya arbetsmetoder.
63 %
62 %
I min arbetsgemenskap har det ordnats möjligheter att dela pedagogiska tips om användandet av IKT.
54 %
55 %
I utvecklingssamtalen tas IKT-kompetensen upp.
43 %
42 %
Min skola har ordnat tekniskt närstöd (t. ex. digigårdskarl).
48 %
54 %
Jag känner innehållet i planen som styr IKT-utvecklingsarbetet i min skola.
30 %
32 %
Jag fungerar som stöd för andra lärare vid användning av IKT i undervisningen.
18 %
23 %
Fördelningen av Rutiner i delområdet
Class teacher (1-2 lk)Allmän utbildning
Taso
0-1
23
Taso
1-2
4237
Taso
2-3
5253
Taso
3-4
47