Ammatillisen oppilaitoksen opettaja, 1.1.2018-11.1.2019

« Tillbaka

Inställning

I det nedanstående ser du vilka frågor som ingår i ett delområde Inställning.

Tips: Genom att klicka på frågan får du fram en enskild frågas fördelning och svarsalternativen.

* = Frågan har omvänd inverkan på nivån.

Positiv svara
Ammatillisen oppilaitoksen opettajaEn yrkesskola
Det ständiga införandet av ny teknik i undervisningen är en belastning. *
64 %
64 %
Jag följer regelbundet nätverk i de sociala medierna för att lära mig nytt.
57 %
61 %
ger eleven möjligheter att använda bättra informationskällor
69 %
71 %
försvagar elevernas skrivförmåga *
57 %
52 %
hjälper eleverna att förena och behandla information effektivare
56 %
58 %
minskar elevernas samarbete med andra elever *
30 %
26 %
hjälper eleverna att kommunicera effektivare med andra
45 %
52 %
minskar elevernas intresse för studierna *
18 %
15 %
minskar den personliga kommunikationen mellan eleverna *
19 %
20 %
hjälper eleverna att utveckla sina färdigheter för att planera och styra det egna arbetet
43 %
43 %
försvagar elevernas matematiska förmåga *
36 %
32 %
förbättrar elevernas studieprestationer
20 %
25 %
Fördelningen av Inställning i delområdet
Ammatillisen oppilaitoksen opettajaEn yrkesskola
Taso
0-1
44
Taso
1-2
4539
Taso
2-3
4650
Taso
3-4
57