Class teacher (1-2 lk), 1.1.2016-19.8.2019

« Tillbaka

Inställning

I det nedanstående ser du vilka frågor som ingår i ett delområde Inställning.

Tips: Genom att klicka på frågan får du fram en enskild frågas fördelning och svarsalternativen.

* = Frågan har omvänd inverkan på nivån.

Positiv svara
Class teacher (1-2 lk)Allmän utbildning
Jag bygger upp min undervisning enligt läroboken. *
60 %
56 %
Det ständiga införandet av ny teknik i undervisningen är en belastning. *
65 %
64 %
Att använda IKT passar för mitt sätt att undervisa.
69 %
72 %
Att utnyttja informations- och kommunikationsteknik (IKT) enligt läroplanen är svårt. *
30 %
27 %
Jag följer regelbundet nätverk i de sociala medierna för att lära mig nytt.
68 %
64 %
ger eleven möjligheter att använda bättra informationskällor
84 %
81 %
försvagar elevernas skrivförmåga *
40 %
45 %
hjälper eleverna att förena och behandla information effektivare
72 %
68 %
minskar elevernas samarbete med andra elever *
9.5 %
12 %
hjälper eleverna att kommunicera effektivare med andra
43 %
47 %
minskar elevernas intresse för studierna *
3.1 %
5.9 %
minskar den personliga kommunikationen mellan eleverna *
18 %
20 %
hjälper eleverna att utveckla sina färdigheter för att planera och styra det egna arbetet
51 %
50 %
försvagar elevernas matematiska förmåga *
6 %
12 %
förbättrar elevernas studieprestationer
23 %
24 %
Fördelningen av Inställning i delområdet
Class teacher (1-2 lk)Allmän utbildning
Taso
0-1
22
Taso
1-2
2025
Taso
2-3
6964
Taso
3-4
99