Klasslärare (årkurser 3-4), 2018

« Tillbaka

Inställning

I det nedanstående ser du vilka frågor som ingår i ett delområde Inställning.

Tips: Genom att klicka på frågan får du fram en enskild frågas fördelning och svarsalternativen.

* = Frågan har omvänd inverkan på nivån.

Positiv svara
Klasslärare (årkurser 3-4)Allmän utbildning
Det ständiga införandet av ny teknik i undervisningen är en belastning. *
66 %
67 %
Jag följer regelbundet nätverk i de sociala medierna för att lära mig nytt.
66 %
65 %
ger eleven möjligheter att använda bättra informationskällor
84 %
81 %
försvagar elevernas skrivförmåga *
42 %
45 %
hjälper eleverna att förena och behandla information effektivare
72 %
68 %
minskar elevernas samarbete med andra elever *
8.5 %
13 %
hjälper eleverna att kommunicera effektivare med andra
47 %
47 %
minskar elevernas intresse för studierna *
4.1 %
6.1 %
minskar den personliga kommunikationen mellan eleverna *
16 %
20 %
hjälper eleverna att utveckla sina färdigheter för att planera och styra det egna arbetet
50 %
49 %
försvagar elevernas matematiska förmåga *
7.6 %
12 %
förbättrar elevernas studieprestationer
25 %
23 %
Fördelningen av Inställning i delområdet
Klasslärare (årkurser 3-4)Allmän utbildning
Taso
0-1
11
Taso
1-2
1924
Taso
2-3
7067
Taso
3-4
108