Lärare för invandrare, 2017

« Tillbaka

Inställning

I det nedanstående ser du vilka frågor som ingår i ett delområde Inställning.

Tips: Genom att klicka på frågan får du fram en enskild frågas fördelning och svarsalternativen.

* = Frågan har omvänd inverkan på nivån.

Positiv svara
Lärare för invandrareAllmän utbildning
Det ständiga införandet av ny teknik i undervisningen är en belastning. *
59 %
68 %
Jag följer regelbundet nätverk i de sociala medierna för att lära mig nytt.
75 %
65 %
ger eleven möjligheter att använda bättra informationskällor
84 %
82 %
försvagar elevernas skrivförmåga *
31 %
44 %
hjälper eleverna att förena och behandla information effektivare
77 %
69 %
minskar elevernas samarbete med andra elever *
11 %
11 %
hjälper eleverna att kommunicera effektivare med andra
55 %
49 %
minskar elevernas intresse för studierna *
5.3 %
5 %
minskar den personliga kommunikationen mellan eleverna *
17 %
18 %
hjälper eleverna att utveckla sina färdigheter för att planera och styra det egna arbetet
61 %
52 %
försvagar elevernas matematiska förmåga *
13 %
12 %
förbättrar elevernas studieprestationer
26 %
24 %
Fördelningen av Inställning i delområdet
Lärare för invandrareAllmän utbildning
Taso
0-1
11
Taso
1-2
1723
Taso
2-3
7567
Taso
3-4
79