Luokanopettaja (3-4 lk), 1.1.2020-14.2.2020

« Tillbaka

Inställning

I det nedanstående ser du vilka frågor som ingår i ett delområde Inställning.

Tips: Genom att klicka på frågan får du fram en enskild frågas fördelning och svarsalternativen.

* = Frågan har omvänd inverkan på nivån.

Positiv svara
Luokanopettaja (3-4 lk)Allmän utbildning
Det ständiga införandet av ny teknik i undervisningen är en belastning. *
60 %
65 %
Jag följer regelbundet nätverk i de sociala medierna för att lära mig nytt.
66 %
66 %
ger eleven möjligheter att använda bättra informationskällor
88 %
82 %
försvagar elevernas skrivförmåga *
43 %
43 %
hjälper eleverna att förena och behandla information effektivare
71 %
68 %
minskar elevernas samarbete med andra elever *
5.9 %
12 %
hjälper eleverna att kommunicera effektivare med andra
36 %
44 %
minskar elevernas intresse för studierna *
4.4 %
6.7 %
minskar den personliga kommunikationen mellan eleverna *
13 %
20 %
hjälper eleverna att utveckla sina färdigheter för att planera och styra det egna arbetet
50 %
48 %
försvagar elevernas matematiska förmåga *
11 %
12 %
förbättrar elevernas studieprestationer
31 %
22 %
Fördelningen av Inställning i delområdet
Luokanopettaja (3-4 lk)Allmän utbildning
Taso
0-1
11
Taso
1-2
1524
Taso
2-3
7466
Taso
3-4
108