Class teacher (1-2 lk), 2013

« Tillbaka

Inställning

I det nedanstående ser du vilka frågor som ingår i ett delområde Inställning.

Tips: Genom att klicka på frågan får du fram en enskild frågas fördelning och svarsalternativen.

* = Frågan har omvänd inverkan på nivån.

Positiv svara
Class teacher (1-2 lk)Allmän utbildning
Jag bygger upp min undervisning enligt läroboken. *
70 %
63 %
Med hjälp av IKT kan eleverna behandla den företeelse som lärs ut på ett mångsidigt sätt.
90 %
86 %
Det ständiga införandet av ny teknik i undervisningen är en belastning. *
36 %
40 %
Att använda IKT passar för mitt sätt att undervisa.
72 %
74 %
Att utnyttja informations- och kommunikationsteknik (IKT) enligt läroplanen är svårt. *
29 %
26 %
Jag följer regelbundet nätverk i de sociala medierna för att lära mig nytt.
35 %
34 %
Fördelningen av Inställning i delområdet
Class teacher (1-2 lk)Allmän utbildning
Taso
0-1
22
Taso
1-2
3937
Taso
2-3
5352
Taso
3-4
68