Klasslärare (årkurser 1-2), 1.1.2012-29.10.2020

« Tillbaka

Inställning

I det nedanstående ser du vilka frågor som ingår i ett delområde Inställning.

Tips: Genom att klicka på frågan får du fram en enskild frågas fördelning och svarsalternativen.

* = Frågan har omvänd inverkan på nivån.

Positiv svara
Klasslärare (årkurser 1-2)Allmän utbildning
Jag bygger upp min undervisning enligt läroboken. *
69 %
60 %
Med hjälp av IKT kan eleverna behandla den företeelse som lärs ut på ett mångsidigt sätt.
87 %
84 %
Det ständiga införandet av ny teknik i undervisningen är en belastning. *
57 %
59 %
Att använda IKT passar för mitt sätt att undervisa.
80 %
73 %
Att utnyttja informations- och kommunikationsteknik (IKT) enligt läroplanen är svårt. *
27 %
26 %
Jag följer regelbundet nätverk i de sociala medierna för att lära mig nytt.
59 %
61 %
ger eleven möjligheter att använda bättra informationskällor
85 %
81 %
försvagar elevernas skrivförmåga *
42 %
45 %
hjälper eleverna att förena och behandla information effektivare
73 %
68 %
minskar elevernas samarbete med andra elever *
10 %
12 %
hjälper eleverna att kommunicera effektivare med andra
49 %
47 %
minskar elevernas intresse för studierna *
4.9 %
6.2 %
minskar den personliga kommunikationen mellan eleverna *
16 %
20 %
hjälper eleverna att utveckla sina färdigheter för att planera och styra det egna arbetet
54 %
49 %
försvagar elevernas matematiska förmåga *
10 %
12 %
förbättrar elevernas studieprestationer
27 %
23 %
Fördelningen av Inställning i delområdet
Klasslärare (årkurser 1-2)Allmän utbildning
Taso
0-1
22
Taso
1-2
2528
Taso
2-3
6261
Taso
3-4
119