Aineenopettaja, 1.1.2019-20.9.2020

« Tillbaka

Inställning

I det nedanstående ser du vilka frågor som ingår i ett delområde Inställning.

Tips: Genom att klicka på frågan får du fram en enskild frågas fördelning och svarsalternativen.

* = Frågan har omvänd inverkan på nivån.

Positiv svara
1.1.2019-20.9.2020År 2021 År 2020 År 2019 År 2018 År 2017 År 2016 År 2015 År 2014 År 2013 År 2012
Jag bygger upp min undervisning enligt läroboken. *
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
58 %
62 %
62 %
66 %
65 %
Med hjälp av IKT kan eleverna behandla den företeelse som lärs ut på ett mångsidigt sätt.
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
82 %
80 %
72 %
Det ständiga införandet av ny teknik i undervisningen är en belastning. *
67 %
71 %
65 %
67 %
71 %
71 %
47 %
53 %
49 %
46 %
42 %
Att använda IKT passar för mitt sätt att undervisa.
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
70 %
67 %
71 %
71 %
79 %
Att utnyttja informations- och kommunikationsteknik (IKT) enligt läroplanen är svårt. *
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
25 %
25 %
25 %
26 %
20 %
Jag följer regelbundet nätverk i de sociala medierna för att lära mig nytt.
65 %
86 %
64 %
66 %
63 %
62 %
53 %
51 %
45 %
34 %
0 %
Jag bygger upp min undervisning enligt läroboken eller ämnesområdeshandbok. *
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
100 %
0 %
ger eleven möjligheter att använda bättra informationskällor
78 %
79 %
78 %
79 %
78 %
78 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
försvagar elevernas skrivförmåga *
50 %
57 %
51 %
49 %
51 %
52 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
hjälper eleverna att förena och behandla information effektivare
62 %
71 %
62 %
62 %
63 %
63 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
minskar elevernas samarbete med andra elever *
15 %
0 %
13 %
16 %
15 %
14 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
hjälper eleverna att kommunicera effektivare med andra
46 %
57 %
47 %
46 %
48 %
51 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
minskar elevernas intresse för studierna *
10 %
7.1 %
8.7 %
10 %
8 %
7 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
minskar den personliga kommunikationen mellan eleverna *
22 %
7.1 %
19 %
23 %
23 %
21 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
hjälper eleverna att utveckla sina färdigheter för att planera och styra det egna arbetet
44 %
43 %
45 %
44 %
46 %
48 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
försvagar elevernas matematiska förmåga *
17 %
0 %
15 %
16 %
17 %
16 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
förbättrar elevernas studieprestationer
20 %
21 %
21 %
20 %
19 %
20 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Fördelningen av Inställning i delområdet
1.1.2019-20.9.2020År 2021 År 2020 År 2019 År 2018 År 2017 År 2016 År 2015 År 2014 År 2013 År 2012
Taso
0-1
10112257342
Taso
1-2
3121293130304041384133
Taso
2-3
6179636162624644494957
Taso
3-4
707767981078