Opinto-ohjaaja, 1.1.2019-9.11.2019

« Tillbaka

Inställning

I det nedanstående ser du vilka frågor som ingår i ett delområde Inställning.

Tips: Genom att klicka på frågan får du fram en enskild frågas fördelning och svarsalternativen.

* = Frågan har omvänd inverkan på nivån.

Positiv svara
1.1.2019-9.11.2019År 2020 År 2019 År 2018 År 2017 År 2016 År 2015 År 2014 År 2013 År 2012
Jag bygger upp min undervisning enligt läroboken. *
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
24 %
23 %
30 %
23 %
17 %
Med hjälp av IKT kan eleverna behandla den företeelse som lärs ut på ett mångsidigt sätt.
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
91 %
91 %
87 %
Det ständiga införandet av ny teknik i undervisningen är en belastning. *
52 %
66 %
54 %
64 %
56 %
40 %
44 %
40 %
41 %
33 %
Att använda IKT passar för mitt sätt att undervisa.
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
86 %
75 %
85 %
81 %
86 %
Att utnyttja informations- och kommunikationsteknik (IKT) enligt läroplanen är svårt. *
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
14 %
9.4 %
18 %
17 %
14 %
Jag följer regelbundet nätverk i de sociala medierna för att lära mig nytt.
79 %
64 %
76 %
67 %
72 %
68 %
58 %
53 %
47 %
0 %
Jag bygger upp min undervisning enligt läroboken eller ämnesområdeshandbok. *
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
ger eleven möjligheter att använda bättra informationskällor
79 %
84 %
81 %
85 %
85 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
försvagar elevernas skrivförmåga *
45 %
48 %
45 %
48 %
50 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
hjälper eleverna att förena och behandla information effektivare
69 %
71 %
73 %
65 %
70 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
minskar elevernas samarbete med andra elever *
19 %
10 %
14 %
16 %
14 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
hjälper eleverna att kommunicera effektivare med andra
43 %
45 %
46 %
53 %
49 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
minskar elevernas intresse för studierna *
12 %
5.2 %
11 %
8.8 %
3.7 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
minskar den personliga kommunikationen mellan eleverna *
17 %
19 %
17 %
26 %
22 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
hjälper eleverna att utveckla sina färdigheter för att planera och styra det egna arbetet
46 %
47 %
52 %
52 %
52 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
försvagar elevernas matematiska förmåga *
14 %
10 %
14 %
16 %
11 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
förbättrar elevernas studieprestationer
19 %
12 %
21 %
22 %
22 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Fördelningen av Inställning i delområdet
1.1.2019-9.11.2019År 2020 År 2019 År 2018 År 2017 År 2016 År 2015 År 2014 År 2013 År 2012
Taso
0-1
4031240112
Taso
1-2
24252127201624201615
Taso
2-3
64696762675458586458
Taso
3-4
8599112619211925